SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Visi & Misi SIB Kawasan Papar

Visi

Maju, Matang dan Mantap Bagi Kristus


Misi

1) Mencapai 18 Gereja lokal menjelang Tahun 2020 dan 2000 Jemaat.
2) Meningkatkan pendidikan rohani
3) Melahirkan pemimpin yang berwawasan.
4) Memiliki pejabat kawasan yang mempunyai kemudahan dan kelengkapan yang serba boleh.
5) Mampu membiaya 2 orang pekerja sepenuah masa bagi Tuhan (yang dibiaya SIB Kawasan).