SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

SIB Agape Kawari

Alamat : SIB Agape Kawari, Peti Surat 212, 89600, Papar.

Senarai Majlis Sidang

Pastor Sidang: Pastor Philip Buayeah
Ketua Sidang : Dkn Paulus Michael
Timbalan Ketua Sidang: Dkn Ade Puinta Kapong
Setiausaha : Dkns Doris Majoh
Bendahari : Dkn Ambrit Joseph

AJK:
1. Dkn Fredoline Ambrit (PMM)
2. Dkns Jaissey Michael
3. Dkns Emilia Gabriel (PKK)