SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Pentadbiran, Misi dan Penginjilan

Biro Pelayanan
Pentadbiran, Misi dan Penginjilan

Tugas-tugas:-

1. Mengurus pentadbiran kawasan dan perhubungan di dalam dan luar kawasan
2. Mengurus dan merangka program penginjilan Kawasan Papar

Diketuai Oleh:-
Nama: Pastor Jouis Rubin (Setiausaha Kawasan)
No. Tel: -