SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Lawatan, Sakramen/ Pertunangan & Perkahwinan

Biro Pelayanan
Lawatan, Sakramen/ Pertunangan & Perkahwinan

Tugas-tugas:-

1. Mengurus dan merancang lawatan di dalam dan luar kawasan.
2. Mengurus upacara Pertunangan/ Pernikahan/ Perjamuan Kudus/ Pengucapan Syukur/ Penyerahan anak/ Pengebumian di dalam kawasan

Diketuai Oleh:-
Nama: Pastor Jazarus (Timbalan Setiausaha Kawasan)
No. Tel: -