SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Kenderaan

Biro Pelayanan
Kenderaan

Tugas-tugas:-

1. Mengurus keperluan kenderaan semasa lawatan, kegiatan, kebaktian di dalam dan luar kawasan

Diketuai Oleh:-
Nama: Dkn. Edwin Tarang
No. Tel: -