SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Kebajikan, Hospitaliti, Dokumentasi / Multimedia

Biro Pelayanan
Kebajikan, Hospitaliti, Dokumentasi / Multimedia

Tugas-tugas:-

1. Mengurus hal ehwal kebajikan jemaat/ pemimpin di dalam kawasan.
2. Mengurus dan merancang acara gotong-royong di dalam kawasan.
3. Mengurus dokumentasi kawasan.
4. Mengurus multimedia kawasan

Diketuai Oleh:-
Nama: Dkn. Garry Philip
No. Tel: -