SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Disclaimer


Semua informasi yang diterbitkan di dalam laman web rasmi SIB Kawasan Papar (www.sibkawasanpapar.com) sama ada dalam bentuk text, gambar, audio, video dan format-format lain adalah hanya untuk di kalangan Orang Kristian sahaja.

Pihak www.sibkawasanpapar.com tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang dialami/ terjadi dalam bentuk apapun.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila menghubungi kami melalui Contact Us.

Terima Kasih.

Last Update 3/10/2018