SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Saturday, March 30, 2019

Seminar Guru Sekolah Minggu, Pemimpin & Ibubapa SIB Pekan Papar; Seminar Guru Sekolah Minggu, Pemimpin dan Ibubapa telah diadakan di SIB Pekan Papar. Seminar ini merupakan anjuran daripada Pelayanan Kanak-kanak Zon 8.

Peserta yang hadir pada masa itu ialah guru-guru sekolah minggu, para pemimpin dan juga di kalangan jemaat Tuhan SIB Kawasan Papar.