SIB KAWASAN PAPAR

Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Saturday, February 23, 2019

Taklimat Sosio Ekonomi SIB Kawasan Papar

Taklimat Sosio Ekonomi
SIB Kayau Papar; Taklimat sosio ekonomi telah dianjurkan oleh Biro Pelayanan SIB kawasan Papar yang dipengerusikan oleh Dkn Madirin Gunsanad. Tujuan anjuran taklimat ini adalah tidak lain untuk melibatkan jemaat SIB kawasan Papar di dalam usaha untuk meningkatkan sumber ekonomi setempat.Antara ceramah-ceramah yang telah diadakan ialah:-
1. Pengusahaan Burung Walit - Oleh Dr. Daniel Boilil
2. Pengenalan Koperasi - Oleh En. George Yutop
3. Penanaman sayur kalis serangga & Neutral farming - Oleh Pn. Linda (Jabatan Pertanian Papar)
4. Penanaman Pisang organik - Dkn. Mandirin Gunsanad
 
Seramai 27 orang peserta yang telah mengikuti di dalam taklimat ini.